کامران دیبا؛ ساختمان‌ها و پروژه‌ها

مدل: kamran-diba

کامران دیبا؛ ساختمان‌ها و پروژه‌ها

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

کامران دیبا؛ ساختمان‌ها و پروژه‌ها
نویسنده: کامران دیبا
مترجم: ونداد جلیلی
ناشر: موسسه علم معمار
تاریخ: ۱۳۹۲ (چاپ اول)
قیمت: ۲۳،۰۰۰ تومان

 مطالب مرتبط:

قیمت: 23,000 تومان
23,000 تومان
کامران دیبا؛ ساختمان‌ها و پروژه‌ها