راهنمای ساخت و ساز نوین، جلد اول مواد و مصالح

مدل: jeld1-mavad-masaleh

راهنمای ساخت و ساز نوین، جلد اول مواد و مصالح

نشر: طحان

تالیف:آندرو واتز، ترجمه: امین جعفری، شیوا شکری

تعداد صفحه: ۸۴

سال انتشار: ۱۳۹۴

نوبت چاپ: اول

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۵۸۱۱۰۰

نحوه ارسال: پستی

قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
راهنمای ساخت و ساز نوین، جلد اول مواد و مصالح
راهنمای ساخت و ساز نوین، جلد اول مواد و مصالح