کتاب آموزش گام به گام مدل‌سازی فلزی در نرم افزار تکلا Tekla structures 2016, 2017, 2018 (به روش انجام پروژه)

مدل: ghahari-Tekla structures

کتاب آموزش گام به گام مدل‌سازی فلزی در نرم افزار تکلا Tekla structures 2016, 2017, 2018 (به روش انجام پروژه)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
کتاب آموزش گام به گام مدل‌سازی فلزی در نرم افزار Tekla structures 2016, 2017, 2018 (به روش انجام پروژه)