آموزش متره و برآورد

مدل: fanosafzar1

آموزش متره و برآورد

 

آموزش به زبان فارسی و به شیوه مالتی مدیا

آموزش نرم افزارهای متره و برآورد

به همراه فایل های نمونه متره و اتوکد پروژه های ساختمان

تعاریف ومفاهیم اولیه  متره و براورد  (متره باز، متره بسته، انواع براورد و ..........)

آشنایی با روند پروژهای عمرانی و انواع قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی پیمان و موافقتنامه پیمان

تشریح کامل انواع برنامه زمانبندی کلی و تفضیلی اجرای کار به همراه چند نمونه برنامه زمانبندی

تشریح وظایف مدیریت طرح ، کارفرما، دستگاه نظارت،  پیمانکار و مشاور در پروژه های عمرانی

 آشنایی با نحوه تهیه متره و براوردفانوس افزار

قیمت: 0 تومان
20,000 تومان
نا موجود
آموزش متره و برآورد