نرم افزار دارتیس لب

مدل: dartislab

نرم افزار دارتیس لب

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

امکانات کلی برنامه دارتیس لب:

  • امکان تعریف گمانه ها و نمونه های مربوط به هر گمانه به صورت مجزا و به تعداد نامحدود و نامگذاری دلخواه آنها.
  • ذخیره و نگهداری هر پروژه با نام و در مکان دلخواه و امکان بازیابی آن. از روی یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر و یا از نسخه بیسیک به نسخه کامل.
  • پشتیبانی تلفنی رایگان تا یک سال برای نسخه کامل

مطالب مرتبط:

فیلم آموزشی انجام محاسبات و تولید گزارش های آزمایشات ژئوتکنیکی به کمک نرم افزار دارتیس لب

 

قیمت: 0 تومان
0 تومان
نرم افزار دارتیس لب