طراحي سازه‌هاي صنعتي سوله مثالهاي كاربردي با نرم افزار

مدل: book-elmeomran15

طراحي سازه‌هاي صنعتي سوله مثالهاي كاربردي با نرم افزار

نویسنده:  مرضيه عباسي طرئي، مرتضي مهروند و عباس حق اللهي

ناشر:  علم عمران

سال انتشار:  1392

نوبت چاپ/ ویرایش: اول

قیمت: 0 تومان
17,500 تومان
طراحي سازه‌هاي صنعتي سوله مثالهاي كاربردي با نرم افزار