آموزش جامع نرم افزار Revit Architecture (همراه DVD)

مدل: book-dibagaran1

آموزش جامع نرم افزار Revit Architecture (همراه DVD)


تعداد صفحه : 572
نويسنده : مهندس علي زارع هنجني

انتشارات:
فهرست مطالب:
بخش اول:فصل اول:معرفی نرم افزار و طریقه نصب آن- فصل دوم :آشنایی با نرم افزار و دستورات اولیه- فصل سوم: دیوار،درب و پنجره- فصل چهارم: کف،سقف و سقف کاذب- فصل پنجم: پله و Ramp،طراحی سایت- بخش دوم: فصل اول:عناصر سازه ای در نرم افزار- فصل دوم: ایجاد برش و تقسیم بندی فضاها- فصل سوم نحوه دتایل گیری و ترسیم دتایل- فصل چهارم: اندازه گیری- فصل پنجم : نور و متریال

تاریخ نشر: شهریور ماه 1392

قیمت: 39,000 تومان
39,000 تومان
نا موجود
آموزش جامع نرم افزار Revit Architecture (همراه DVD)