مجموعه بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد معماری و هنر‌های ساخت- سیستم‌های ساختمانی تکمیلی

مدل: Book-Academi Takhassosi Memari-sistem takmili

مجموعه بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد معماری و هنر‌های ساخت- سیستم‌های ساختمانی تکمیلی

عنوان : مجموعه بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد معماری و هنر‌های ساخت- سیستم‌های ساختمانی تکمیلی
ناشر : آکادمی تخصصی معماری
مولف : سمانه سعادت‌جو
نوع محتوی : کتاب
مخاطبین : متخصصین، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی معماری
نحوه ارسال : پستی

توجه : هر كس اين كتاب را به همراه دو کتاب دیگر تحت عناوین " سیستم‌های ساختمانی" و " ایستایی و مقاومت مصالح" تهيه نماید، که در مجموع این سه کتاب خلاصه‌ای است از مجموعه تالیفات دکتر گلابچی میتواند با مولف كتاب به صورت تلگرامی و رفع اشكال در ارتباط باشد.

قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
مجموعه بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد معماری و هنر‌های ساخت- سیستم‌های ساختمانی تکمیلی