پیغام خطا

 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).

نرم افزار ابرسازه بتنی (نگارش 9.15)

مدل: abar saze betoni

نرم افزار ابرسازه بتنی (نگارش 9.15)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

ابرسازه بتنی، نرم‌افزار طراحی و نقشه‌کشی سازه‌های بتن آرمه است که در در محیط سه بعدی Tekla Structures سازه را با تمامی جزئیات نظیر آرماتورهای طولی، عرضی، سنجاقی‌های تیر، ستون و دیوار برشی مدل‌سازی می‌کند.

ابتدا المان‌های سازه‌ای نظیر تیرها، ستون‌ها، رمپ‌ها و ستون‌های مورب ابتدا در نرم‌افزار ETABS طراحی و سپس خروجی از این نرم‌افزار تهیه می‌شود. خروجی ETABS در نرم‌افزار ابرسازه بتنی بررسی شده و با انتخاب آئین‌نامه طراحی، شکل‌پذیری سازه، مشخصات مصالح مصرفی نظیر مقاومت مشخصه بتن، نوع و سایز آرماتورهای مصرفی، نحوه چیدمان آرماتورهای عرضی و ... تعداد آرماتورهای سراسری و تقویتی محاسبه و فواصل و سایز آرماتورهای عرضی در تیرها، ستون‌ها و دیوارها بدست می‌آید.

آئین‌نامه‌های مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، ACI 318-2011 ،ACI 318-99 ،ACI 318-99 و CSA2004 از آئین‌نامه‌هایی هستد که کاربر می‌تواند در نرم‌افزار ابرسازه بتنی، جزئیات سازه بتنی را با آنها طراحی کند.

مشاهده صفحه اطلاعات کلیه نرم افزار های عمران و معماری داخلی و خارجی

مطالب مرتبط:

 

قیمت: 14,500,000 تومان
14,500,000 تومان
کاتالوگ: 
نرم افزار
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
سایر
نرم افزار ابرسازه بتنی (نگارش ۹.۱.۵)
ابرسازه بتنیابرسازه بتنیابرسازه بتنی