نرم افزار ابر پی(فونداسیون)

مدل: abar pey

نرم افزار ابر پی(فونداسیون)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

ابرپی نرم‌افزاری قدرتمند برای مدلسازی سه بعدی فونداسیون و آرماتورها با چیدمان دقیق آنها از خروجی نرم‌افزارهای SAFE14 ،SAFE12 ،SAFE8 در محیط Tekla Structures است.

قیمت: 3,500,000 تومان
3,500,000 تومان
ابر پی
ابر پیابر پی