زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری

عمران بتن لیماک

شرکت عمران بتن لیماک دارای گرید راه و ابنیه از سوی سازمان برنامه و بودجه می باشد و فعالیت های پیمانکاری برای ارگان های دولتی و خصوصی انجام میدهد.

زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری

موقعیت: تبریز

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

اجرای آسفالت اجرای سنگ فرش اجرای کانال آب و..