پروژه سازه ۸۰۸

پروژه طراحی تالار پذیرایی

با متراژ حدود 6000 متر مربع سازه بتنی