جو کیندرگان، Joe Kindregan

جو کیندرگان، Joe Kindregan

جو کیندرگان، Joe Kindregan

«جو کیندرگان» مهندس مشاور از «کیلدار» ایرلند است که در سال ۲۰۱۹ به عنوان رئیس موسسه مهندسان سازه منصوب شد.

جو کیندرگان، Joe Kindregan

جو که قبلا رئیس دانشکده مهندسی عمران و سازه در موسسه فناوری دوبلین بود، به مدت طولانی به عضویت کمیته آموزش گروه منطقه‌ای ایرلند درآمد و ۳۰ سال ریاست دپارتمان مهندسی عمران و سازه را در موسسه تکنولوژی دوبلین (پایتخت ایرلند) بر عهده داشت. قبل از آن نیز به مدت ۴ سال به عنوان مهندس سازه ارشد در شرکت مهندسین مشاور Abalkhail (عربستان سعودی) خدمت می‌کرد.

جو گفت:

من واقعا به نقشم به عنوان رئیس موسسه مهندسان سازه در سال ۲۰۱۹، افتخار می‌کنم.

منبع: istructe

 

دسته بندی : 

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - جو کیندرگان، Joe Kindregan