ماتریس مبدا- مقصد (O-D Matrix)

ماتریس مبدا- مقصد (O-D Matrix)

ماتریس مبدا- مقصد (O-D Matrix)

یک دستاورد مهم و با ارزش آمارگیری مبدا-مقصد، که با صرف و قت و هزینه بسیار، پس از جمع‌آوری اطلاعات سفر و تحلیل آن‌ها به دست می‌آید، ارائه‌ی ماتریس یا ماتریس‌های مبدا-مقصد است.

این ماتریس معمولا مربعی و ابعاد آن به اندازه‌ی تعداد نواحی منطقه‌ی مورد مطالعه می‌باشد و نشان می دهد هر ناحیه مانند i به هر ناحیه مانند  j  چه تعداد سفر صورت می‌گیرد.

                                                                                                                                                            

می‌توان ماتریس های مبدا-مقصد جزیی نیز با تحلیل آمار سفر‌ها ارائه داد؛ مثلا " ماتریس مبدا- مقصد سفر‌های اوج صبح با وسیله نقلیه شخصی".

با توجه به تعداد زیاد نواحی در مطالعات عملی، این ماتریس دارای ابعاد بزرگی خواهد بود. در صورت در اختیار داشتن ماتریس‌های مبدا- مقصد خوب و نزدیک به واقعیت، علاوه بر توصیف وضع موجود، می‌توان مدل‌های واقع بینانه‌ای برای تولید و جذب سفر و انتخاب وسیله با آن ساخت و سال‌ها از آن برای پیش‌بینی ترافیک یک شهر استفاده نمود.

چون تعداد سفر ها اصولا با گذشت زمان افزایش می یابد لازم است پس از هر چند سال این ماتریس به هنگام update)) شود.

در ماتریس مبدا- مقصد، جمع درایه‌های هر سطر مانند i، تولید سفر i را نشان می‌دهد:

و جمع درایه‌های هر ستون مانند j نیز، جذب سفر ناحیه ی j را نشان می‌دهد:

 

از آنجا که هر سفر دارای یک مبدا و یک مقصد است و سفری گم نمی‌شود داریم:

 + منبع: برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک، مولفین: میلاد حقانی، زهرا شاه‌حسینی

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - ماتریس مبدا- مقصد (O-D Matrix)