بام سبز، Green Roof

بام سبز، Green Roof

بام سبز، Green Roof

 بام‌های سبز با ساختاری مناسب زمینه استفاده از انرژی‌های موجود و حفظ، نگهداری و اداره آن به صورت همیشگی و تجدید‌پذیر توسط تعبیه‌ی باغچه‌هایی روی سقف و گلخانه‌ها را فراهم می‌کند. لازم است که برای نوسازی ساختمان‌ها و یا حتی ساخت بنایی جدید، ملاحظات مهمی با در نظر داشتن این سیستم اعمال شود.

در طی هفتاد سال اخیر مفهوم زنده نگه‌داشتن اکوسیستم در صدر معیارهای ساختمان سازی در ایالات متحده آمریکا بوده است، به طوری که اجرای مفهوم سازگاری با محیط زیست (بام سبز) جایگزین مصالح رایج در ساخت بام به روش سنتی شده است؛ از گلدان‌های کوچکی که قسمت اندکی از سقف را می‌پوشانند تا باغچه‌هایی که سرتاسر سقف را می‌پوشانند، همگی در محدوده این سیستم قرار دارند.

کاشت و اجرای بام‌های سبز از اروپا و از زمان‌های دور آغاز شده است. از این روش عمدتاً به این دلیل استفاده می‌شده که اجرای آن ارزان‌تر و راحت‌تر از اجرای سایر سیستم‌های مقاوم‌تر سقف سازی در آن زمان بوده است. حل آنکه مزایا و نگه داری از این سقف‌ها بسیار مورد بحث است.

مصالح مورد نیاز: برای اینکه گیاهان سالم بمانند، لازم است که سقف، خاکی غنی و مناسب داشته باشد. همچون کاشت گیاه در سایر مناطق، خاک باید حاوی مواد مغذی و آب به مقدار مناسب باشد. مصالح ساختمانی در این نوع سیستم به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که الزاماً توانایی مقاومت در برابر مواد شیمیایی درون خاک و کودهای شیمیایی، سایش فیزیکی ناشی از ادوات باغبانی، حشرات، حیوانات، ریشه گیاهان و رطوبت دائمی را داشته باشند. علاوه بر این، اشتباه در انتخاب مصالح مناسب ممکت است نیازمند خاک برداری باشد که خود نیز مستلزم عملیات گسترده‌ای در سقفهایی است که به طور کامل پوشیده از گیاه هستند.

بارهای سازه‌ای: یک فوت مکعب از خاک کشاورزی یا خاک گلدانی خشک وزنی بین ۷۵ تا ۸۱ پوند در بام‌های سبز دارد؛ هنگامی که این خاک با آب اشباع شود وزن آن حدود ۳۵ درصد افزایش می‌یابد به طوری که تقریباً وزن آن به ۱۰۰ تا ۱۱۰ پوند در هر فوت مکعب می‌رسد. این بدان معنا است که اگر در ۱۰۰ فوت مربع بام سبز، عمق خاک ۶ اینچ باشد، وزنی برابر با ۵۰۰۰ پوند به سقف اضافه می‌شود یا به عبارت دیگر بار مرده سقف برابر با .F.S.P 50 یا بیشتر خواهد بود.

اگر بار برف  را هم برای محافظه کاری اضافه کنید، این مقدار برای سقف‌های تخت .F.S.P 15 است. در نتیجه معیارهای طراحی برای بار مرده حتی تا بیش از .F.S.P 70 تغییر می‌کند. در یک ساختمان معمولی که مساحت بام سبز آن ۲۵۰۰ فوت مربع است، این مقدار تا ۱۷۵۰۰۰ پوند برای بار مرده وارد به سقف تغییر میکند. اجرای بام سبز در مناطق زلزله خیز سبب وارد شدن ناگهانی بار زندهای بر سقف بالای سر ساکنین می‌شود.

در آخر انتظار می رود که اگر اجرای بام سبز امکان پذیر است، طراحی آن با در نظر داشتن بارهای زنده ناشی از تجهیزات، باغبانان و استفاده کنندگان از این فضا صورت بگیرد. چه در ساخت بنایی جدید و چه در مقاوم سازی یک ساختمان، طراحی سازه باید برای هر مساحتی از بام سبز صورت بگیرد. علاوه بر این یک بام سبز نیاز به یک سیستم زهکش مناسب برای جلوگیری از تجمع آب دارد، در غیر این صورت شاهد پیامدهای خطرناکی در سقف خواهیم بود.

اخبار

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - بام سبز، Green Roof