طرح اختلاط بتن، Concrete Mix Design

طرح اختلاط بتن، Concrete Mix Design

طرح اختلاط بتن، Concrete Mix Design

طرح مخلوط بتن یعنی تعیین نسبت های اختلاط آب، سیمان، شن و ماسه به طوری که مقاومت فشاری لازم را تامین نماید؛ برای مثال، اگر ترکیبی از بتن با نسبت ۱: ۲: ۴، تشکیل شده باشد نشان می‌دهد که سیمان، سنگدانه ریز و درشت دارای نسبت ۱: ۲: ۴ هستند. همینطور می‌توان گفت که مخلوط متشکل از یک بخش از سیمان، دو بخش از ریزدانه و چهار بخش درشت دانه است. نسبت یا با حجم یا جرم تعریف می‌شود.

طرح مخلوط بتن باید بر اساس در نظر گرفتن همه یا تعدادی از عوامل زیر صورت گیرد:

  • نسبت آب به سیمان (یا نسبت آب به مواد سیمانی)
  • مشخصات و خصوصیات سنگدانه (شکل، بافت و حداکثر اندازه)
  • مقاومت
  • کارایی 
  • دوام

و مواردی چون نوع سیمان، مواد افزودنی، مقدار هوای بتن و ...

گام های طرح اختلاط بتن

  • تعیین نسبت آب به سیمان
  • انتخاب منحنی سنگدانه
  • تعیین مقدار آب مازاد
  • تعیین مقدار سیمان در بتن

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - طرح اختلاط بتن، Concrete Mix Design