مدال یک عمر دستاورد فضل الرحمان خان

مدال یک عمر دستاورد فضل الرحمان خان

مدال یک عمر دستاورد فضل الرحمان خان

این مدال (Fazlur R. Khan Lifetime Achievement Medal) از طرف هیئت امنای انجمن سازه‌های بلند و منطقه شهری (Council of Tall Building and Urban Habitat, CTBUH) اعطاء می‌شود و ثبت نام در آن برای عموم آزاد نمی‌باشد.

این مدال به شخصی اعطا می‌شود که به علت طراحی حرفه‌ای یا تحقیقاتش تاثیر قابل توجهی بر خط و مشی طراحی سازه‌های بلند و فضای ساخت وساز شهری گذاشته است.این تاثیر می‌تواند در قالب فرم ویژه‌ای از پیشرفت‌های حرفه‌ای، پیشرفت‌های طراحی، ایجاد انسجام در سیستم‌های ساخت و ساز یا سیستم مهندسی خلاقانه که سبب حل برخی مشکلات تکنیکی طراحی و تکمیل پروژه‌ها شود، باشد.

ملاحظات می‌تواند بر اساس یک پروژه مستقل یا دستاوردهای خلاقانه در طول چندین پروژه باشد.
توضیحات بیشتر

  • شخصی که جایزه را دریافت می‌کند باید دارای ویژگی‌های فردی چون صداقت حرفه‌ای بالا و همکاری‌های فردی که در راستای اهداف انجمن است، باشد.
  • شخص می‌تواند عضو انجمن باشد و یا نباشد.
  • این جایزه به فردی پس از مرگ اعطاء نخواهد شد اگر چه فعالیتش از بسیاری جهات قابل تحسین باشد.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مدال یک عمر دستاورد فضل الرحمان خان