هیدروگراف واحد، Unit Hydrograph

هیدروگراف واحد، Unit Hydrograph

هیدروگراف واحد، Unit Hydrograph

یکی از مسائل مهم در بحث تحلیل هیدروگراف این است که اگر بارش مشخصی بر سطح حوضه ببارد، چگونه میتوان هیدروگراف خروجی از حوضه را پیش‌بینی نمود.

پایه‌ی بسیاری از روش‌های استخراج هیدروگراف از هیتوگراف بارش، استفاده مفهومی تحت عنوان هیدروگراف واحد (UH) است. این مفهوم ابتدا توسط شرمن در سال 1932 ارائه گردید که بر اساس تحقیقات انجمن مهندسین عمران بوستن بر روی سیلاب‌های سال 1927 نیو انگلند صورت گرفته بود.

بر اساس تعریف هیدروگراف واحد (UH) یک حوضه آبریز عبارتست از هیدروگراف خروجی از حوضه به ازاء یک واحد (یک سانتیمتر) رواناب مستقیم با فرض اینکه بارش مازاد بطور یکنواخت در کل حوضه باریده باشد، برای مدت زمان بارندگی Td ساعت.

لذا هر حوضه می تواند بینهایت هیدروگراف واحد بر اساس زمان تداوم آن Td داشته باشد.

مثلا هیدروگراف یک ساعت، بطور میانگین روانابی معادل یک سانتیمتر در کل حوضه ایجاد می‌کند.

فرضیات که بر اساس آن تئوری هیدروگراف واحد بنا شده عبارتند از:

  • بارش موثر در طول مدت بارندگی یکنواخت است.
  • بارش موثر در تمامی سطح حوضه بطور یکنواخت باریده است
  • زمان پایه هیدروگراف واحدساعته برای یک حوضه‌ی آبریز ثابت است.
  • اصل جمع‌پذیری در رابطه با جمع کردن دبی هیدروگراف‌های واحد با زمان تداوم بارندگی یکسان صادق است.
  • اصل تناسب‌پذیری در رابطه با دبی‌های هیدروگراف‌های واحد صادق است.
  • برای یک حوضه آبریز مشخص، هیدروگراف واحد t ساعته جزء خصوصیات تغییر ناپذیر حوضه نسبت به زمان است.

لذا اگر مشخصات حوزه آبریز همانند کاربری اراضی، نوع پوشش گیاهی و ... تغییر نکند، هیدروگراف واحد هم ثابت می‌ماند.

منبع: هیدرولوژی مهندسی، مولف: دکتر حمیدرضا صفوی

محصول

فیلم آموزش هیدرولوژی پیشرفته (آمادگی کنکور دکتری عمران- گرایش مدیریت منابع آب)
فروشگاه
temp
قیمت: 600,000 تومان
600,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
دکتری
سازه هیدرولیکی
آب (مدیریت منابع آب)
آب و فاضلاب
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - هیدروگراف واحد، Unit Hydrograph