گابیون، Gabion

گابیون، Gabion

گابیون، Gabion

گابیون یا تورسنگ در مهندسی عمران، قفسی توری است که درون آن را از قلوه‌سنگ و قطعات مختلف پر می‌کنند و تعدادی از آن‌ها را به صورت خشکه‌چینی روی هم قرار می‌دهند تا از ریزش دیواره خاکی جلوگیری شود. در قدیم نیز تورسنگ را به شکل سبد استوانه‌ای شکل بدون ته می‌ساختند که از خاک پر کرده و برای جان‌پناه بکار می‌بردند. در قدیم به این کار سَلّه‌اندازی نیز می‌گفتند. سله واژه‌ای بود که برای زنبیل‌ها و سبدهای بزرگ به‌کار می‌رفت.

کاربردها:

  • مهندسی عمران
  • راهسازی
  • امور نظامی
  • استحکام‌بخشی کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها در برابر فرسایش
  • سدسازی
  • جاده‌سازی
  • ایجاد دیوارهای محافظ و حائل
  • کف آبراهه‌ها
  • ساخت فنس
  • ساخت حصار

گابیون‌ها سبدهای سیمی پر از مصالح سنگی هستند که در زمینه‌های مختلف عمرانی کاربرد دارد. این سبد‌ها با به هم پیوستن و در کنار هم قرار گرفتن، سازه‌هایی با ابعاد بزرگ تشکیل می‌دهند. از لحاظ اقتصادی سازه‌های گابیون بسیار ارزان‌تر از سازه‌های مشابه هستند.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - گابیون، Gabion