سازه فونیکولار، Funicular Structure

سازه فونیکولار، Funicular Structure

سازه فونیکولار، Funicular Structure

مفهوم واژه فونیکولار را می‌توان با استفاده از توصیف و تجسم کابل‌ها یا زنجیرها از دو نقطه به صورت معلق که فرم خود را برای هر بار در تنش تنظیم می‌کنند، به بهترین شکل شرح داد. اما سازه‌های فونیکولار ممکن است همچنین مانند قوس‌ها فشرده شوند. با این وجود، هرچند سازه‌های کششی فونیکولار، شکل خود را برای تنش خالص تحت هر باری تنظیم می‌کنند، اما سازه‌های فشاری فونیکولار می‌توانند علاوه بر متراکم شدن، خم شوند، زیرا شکل آنها صلب است و سازگار نیست. خط فونیکولار برای تنش و فشار به طور معکوس، یکسان است. شکل کابل به شکل یک قوس وارونه است. بدین ترتیب می‌توان فرم‌های فونیکولار را بر روی عناصر کششی پیدا کرد.

شکل ۱. مثلث کششی فونیکولار تحت بار نقطه‌ای

شکل ۲. مثلث فشاری فونیکولار تحت بار نقطه‌ای

شکل ۳. ذوزنقه کششی فونیکولار تحت بار گسترده

شکل ۴. ذوزنقه فشاری فونیکولار تحت بار گسترده

شکل ۵. چندضلعی کششی فونیکولار تحت بار نقطه‌ای

شکل ۶. چندضلعی فشاری فونیکولار تحت بار نقطه‌ای

شکل ۷. سهمی کششی فونیکولار تحت بار یکنواخت

شکل ۸. سهمی فشاری فونیکولار تحت بار یکنواخت

منبع

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - سازه فونیکولار، Funicular Structure