نشر دانشگاهی فرهمند

نشر دانشگاهی فرهمند

نشر دانشگاهی فرهمند

نشر دانشگاهی فرهمند با چاپ بیش از ۱۰۰ عنوان كتاب در بخش فنی و مهندسی توانسته است در طول سال‌های كوتاه پس از شروع فعالیت خود در حوزه ‌ی نشر (۱۳۷۸) جایگاه ویژه‌ای میان علاقمندان كتاب‌های تخصصی و دانشگاهی پیدا کند. 

راه‌های ارتباطی

  • تلفن‌های: ۶۶۴۱۰۶۸۸ - ۶۶۹۵۳۷۷۴
  •  تلفن همراه: ۰۹۸۱۲۵۰۱۰۰۳۰ 
  •  ایمیل انتشارات: gmail: farbook.pub@gmail.com   

محصول

کتاب راهنمای کاربردی عیب یابی و ترمیم ترک در ساختمان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجرایی
فرهمند
کمک آموزشی
دیتیل های ساختمان های بتن آرمه در برابر زلزله
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 210,000 تومان
210,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
فرهمند
کمک آموزشی
کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 110,000 تومان
110,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
فرهمند
کمک آموزشی
کتاب مواد افزودنی شیمیایی بتن
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 216,000 تومان
216,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
مهندسی و مدیریت ساخت
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
اجرایی
فرهمند
کمک آموزشی
طراحی و اجرای جداسازی لرزه ای
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 420,000 تومان
420,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
اجرایی
فرهمند
کمک آموزشی
کتاب طراحی پلاستیک سازه های بتنی مقاوم در برابر زلزله بر اساس سطح عملکرد
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 96,000 تومان
96,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
فرهمند
کمک آموزشی
کتاب طراحی پلاستیک سازه های فولادی مقاوم در برابر زلزله بر اساس سطح عملکرد
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 216,000 تومان
216,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
فرهمند
کمک آموزشی
کتاب آموزش نرم افزار AUTODESK MAP
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
سازه
فرهمند
آموزش نرم افزار
کتاب LAND 2007,2008 Civil design Land xml Reporting 7
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
راه و ترابری
راه آهن
نقشه برداری
فرهمند
آموزش نرم افزار
کتاب فرهنگ مهندسی عمران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فرهمند
کمک آموزشی
کتاب ضروريات جوشكاري
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
اجرایی
فرهمند
کمک آموزشی
طراحی میراگرهای غیر فعال در برابر زلزله
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 420,000 تومان
420,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فرهمند
کمک آموزشی
روشهای طراحی معماری
قیمت: 0 تومان
7,500 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
معماری
دیتیل ها و طراحی ساختمان های فولادی مقاوم در برابر زلزله با رویکرد رفتارشناسی اعضا به روش LRFD
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 446,000 تومان
446,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
فرهمند
کمک آموزشی
جایگاه معماری در ساختمان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
معماری
مهندسی معماری
فرهمند
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
فرهنگ معماری
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
معماری
مطالعات معماری
فرهمند
کمک آموزشی
مدل سازی برای طراحی سازه ها
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
سازه
زلزله
فرهمند
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
رفع ابهامات ،همراه با مثال های کاربردی بارگذاری باد بر سازه(براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و ASCE7-10)
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
بارگذاری سازه ها
فرهمند
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
رفع ابهامات، همراه با مثال های کاربردی بارگذاری لرزه ای؛ آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
قیمت: 19,500 تومان
19,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
زلزله
بارگذاری سازه ها
فرهمند
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
دیوارهای برشی فولادی طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
فرهمند
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس تغییر مکان
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
فرهمند
کتاب مثال های طراحی کاربردی دیافراگم ها، تیر تیغه ها و جمع کننده های بار در سازه های بتنی و فولادی
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
فولاد و سازه های فولادی
فرهمند
کمک آموزشی
کتاب مروری بر تحلیل و طراحی پلاستیک سازه های فولادی (درسنامه، کاربردها، مثال های تکمیلی)
قیمت: 55,000 تومان
55,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
فرهمند
کمک آموزشی
رفع ابهامات ، همراه با مثال های کاربردی بارگذاری لرزه ای بارهای وارد برساختمان بارهای برف
قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
فرهمند
کتاب دیتیل ساختمان های بتن آرمه در برابر زلزله
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فرهمند
راهنمای استفاده از سنگدانه در بتن
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
فرهمند
اثرات ضربه زدن سازه ها به یکدیگر ناشی از زلزله
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فرهمند
 راهنمای طراحی سازه های فولادی
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
فرهمند
کمک آموزشی
مجموعه آزمون های ادوار گذشته نظام مهندسی معماری اجر
قیمت: 53,000 تومان
53,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
فرهمند
 مجموعه آزمون های ادوار گذشته نظام مهندسی معماری نظارت
قیمت: 53,000 تومان
53,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
فرهمند
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
فرهمند
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
فرهمند
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
فرهمند
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 85,000 تومان
85,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
فرهمند
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - نشر دانشگاهی فرهمند