دیوار زیرزمین، Basement Wall

دیوار زیرزمین، Basement Wall

دیوار زیرزمین، Basement Wall

دیواری است که برای جدا کردن فضای طبقاتی از ساختمان که در پایین‌تر از سطح زمین قرار گرفته‌اند، از محیط اطراف به کار می‌رود. این دیوار غالبا تحت فشار خاک اطراف قرار گرفته است و رفتاری مشابه دیوار حائل دارد؛ با این تفاوت که به تیرها و ستون‌های طبقات زیرزمین متصل می‌شود. طراحان به طور تجربی حداقل ضخامت دیوار بتن آرمه‌ی زیرزمین را اگر خاک پیرامونی خشک باشد، برابر با 200 میلیمتر در نظر می‌گیرند، حداقل ضخامت آن برابر با 300 میلیمتر منظور می‌شود.

منبع: سازه های بتن آرمه ( جلد دوم)، نویسنده: داود مستوفی نژاد

محصول

فیلم آموزش طراحی دیوار حائل وزنی سنگی و دیوار حائل بتنی
فروشگاه
temp
قیمت: 330,000 تومان
330,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Flac 3D
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 16,000 تومان
16,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
جهاد دانشگاهی
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - دیوار زیرزمین، Basement Wall