پیاده کردن نقشه در محل

پیاده کردن نقشه در محل

پیاده کردن نقشه در محل

گام اول برای اجرای یک پروژه ساختمانی در یک منطقه عبارتست از پیاده کردن نقشه بر روی زمین.

منظور از پیاده‌کردن یک نقشه ساختمان از روی کاغذ بر روی زمین با ابعاد اصلی به طوری که محل دقیق و ابعاد پی‌ها، ستون‌ها و دیوار‌ها روی زمین به خوبی مشخص باشد.

همزمان با تعیین امتداد‌ها باید قسمت‌های مختلف نقشه ساختمان بویژه نقشه پی‌کنی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد به گونه‌ای که در هیچ نقطه ابهامی باقی نماند، سپس اقدام به پیاده‌کردن نقشه می‌شود.

باید سعی شود حتما موقع پیاده‌کردن نقشه از نقشه فونداسیون استفاده شود.

برای پیاده کردن نقشه ساختمان‌های مهم (بزرگ) از دوربین نقشه‌برداری استفاده می‌شود، ولی برای پیاده کردن نقشه ساختمان‌های معمولی و کوچکتر از متر و ریسمان می‌توان استفاده نمود. به این منظور مراحل زیر بایست انجام گیرد:

  • برای تعیین محل ساختمان‌ها حداقل به یک امتداد مبنا در محل نیاز است که با توجه به عوارض اطراف محل مورد نظر امتداد مبنا را در نظر می‌گیرند. مثلا برای ساختمان‌های مسکونی، این امتداد مبنا می‌تواند مرز ساختمان با لبه جاده و خیابان که در نزدیکی ساختمان واقع است باشد و برای یک بنای صنعتی ممکن است این امتداد، امتداد حصار یا نرده بیرونی در نظر گرفته شود.
  • بعد از مشخص شدن امتداد مبنا، اندازه‌ها، طول و زوایا و ارتفاع‌هایی که برای پیاده کردن قسمت‌های مختلف نقشه مورد نیاز است آنها را به طول‌های زمینی تبدیل می‌کنند.
  • این نکته ضروری است که کلیه کارهای پیاده کردن نقشه باید مرحله به مرحله کنترل شود.

روش‌های پیاده کردن نقشه یک ساختمان

  • پیاده کردن محل یک ساختمان به وسیله متر به روش افست، در این روش گوشه‌های ساختمان را به کمک دو محور مبنا مشخص و فواصل افقی و عمودی این نقاط نسبت به مبدا مختصات، بر اساس نقشه تعیین و بر روی زمین پیاده می‌شود.
  • پیاده کردن محل یک ساختمان به روش شعاعی، در این روش هر گوشه ساختمان به کمک یک زاویه مشخص تعیین می‌شود (زاویه امتدادی که نقطه بر روی آن قرار دارد نسبت به خط مبنا).

منبع:  عناصر و جزییات ساختمانی، مولف: مهندس علی مختاریان

محصول

کتاب عناصر و جزئیات ساختمان (اجزاء و اجرا)
قیمت: 179,000 تومان
179,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
نوآور

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - پیاده کردن نقشه در محل