فتوگرامتری Photogrammetry

فتوگرامتری Photogrammetry

فتوگرامتری Photogrammetry

تصویرسنجی یا فتوگرامتری دانش و فناوری استخراج اطلاعات مربوط به زمین و محیط پیرامون آن از تصاویر گرفته‌شده یا حسگرهای دیگر ازطریق اندازه‌گیری و پردازش و تحلیل و نمایش آن‌ها است.

به عبارتی دیگر تصویرسنجی فرایند اندازه‌گیری مختصات هندسی اجسام از روی عکس‌های هوایی است و عبارتست از هنر، دانش و فن تهیهی اطلاعات درست عوارض از طریق اندازه‌گیری، ثبت و تفسیر بر روی عکس و یا سایر مدارکی که در بردارنده اثری از انرژی الکترومغناطیس بازتابیده شده باشد.

عکس مهم‌ترین منبع اطلاعاتی در این علم می‌باشد و اصول کار در فتوگرامتری بر روی عکس‌های هوایی است.

عموماً تصویرسنجی را به دو شاخه تصویرسنجی متریک و تصویرسنجی تفسیری تقسیم‌بندی می‌کنند.

در تصویرسنجی متریک، اندازه‌گیری‌های کمی مطرح است، یعنی با استفاده از اندازه‌گیری‌های دقیق نقاط از طریق عکس می‌توان فواصل حجم، ارتفاع و شکل زمین را تعیین کرد، که معمول‌ترین کاربردهای این شاخه از تصویرسنجی تهیه نقشه‌های مسطحاتی و توپوگرافی از روی عکس‌هاست. اما تصویرسنجی تفسیری خود به دو شاخه تفسیر عکس و سنجش از دور تقسیم می‌شود.

در قسمت تفسیر عکس بیشتر مطالعات کیفی بر روی عکس انجام می‌گیرد، به‌عنوان مثال وضعیت پوشش گیاهی یک منطقه و یا میزان جمعیت یک شهر را از طریق عکس مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌دهند. با توجه به موقعیت دوربین و فاصله شی دارای اعنواعی به شرح زیر می‌باشد:

  • فتوگرامتری فضایی (ماهواره ای)
  • فتوگرامتری زمینی
  • فتوگرامتری هوایی
  • فتوگرامتری برد کوتاه
  • فتوگرامتری میکرونی

+ منبع

محصول

کتاب سوالات چهار‌گزینه‌ای و نکات جامع فتوگرامتری
قیمت: 139,000 تومان
139,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
نقشه برداری
نوآور
کتاب مرجع کامل کنکور فتوگرامتری
قیمت: 185,000 تومان
185,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
کارشناسی ارشد
دکتری
نقشه برداری
نوآور
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - فتوگرامتری Photogrammetry