ارتعاش پی، Vibration of Building Foundations

ارتعاش پی،  Vibration of Building Foundations

ارتعاش پی، Vibration of Building Foundations

شالوده‌ها می‌توانند تحت تاثیر بارهای استاتیک، دینامیک و یا ترکیبی از آنها قرار گیرند. بار استاتیک باری است که به آرامی و به تدریج بر شالوده تاثیر نماید، به طوریکه هیچگونه ارتعاشی در سیستم شالوده- خاک ایجاد نشود.
بار دینامیک به باری اتلاق می‌شود که باعث ارتعاش سیستم کل شود. در هر دو حالت تحت تاثیر بارگذاری، در سیستم خاک- شالوده تنش ایجاد می‌شود. بارهای دینامیک به علل مختلف به وجود می‌آیند. بی‌قاعده‌ترین بارهای دینامیک، بارهای ناشی از زلزله و انفجار هستند.
در اثر ارتعاش، شالوده ممکن است نشست نماید و سازه متکی بر آن فرو ریزد. در صورتی که شالوده متکی بر لایه‌ی ماسه‌ای اشباع به علت ارتعاش، پدیده‌ی روانگونگی به وجود آمده و در نتیجه خاک مقاومت خود را از دست می‌دهد و ظرفیت باربری شالوده متکی بر آن از بین می‌رود.

عوامل دیگر ارتعاش در شالوده عبارتند از: کوبیدن شمع در زمین‌های مجاور، فرود هواپیماهای سنگین، تاثیر اثر باد و امواج بر روی سازه

ارتعاش به وجود آمده به علت عوامل فوق‌الذکر آنی و گذرا هستند.

تئوری‌های پایه در ارتعاشات

  • ارتعاش آزاد سیستم جرم متمرکز- فنر بدون میراکننده
  • ارتعاش آزاد سیستم جرم متمرکز- فنر با میراکننده
  • ارتعاش تحمیلی سیستم جرم متمرکز- فنر بدون میراکننده
  • ارتعاش تحمیلی سیستم جرم متمرکز- فنر با میراکننده

منبع: اصول مهندسی ژئو‌تکنیک، ترجمه شاپور طاحونی

محصول

تحلیل ارتعاش پی: روش مقاومت مصالح
قیمت: 20,000 تومان
16,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
خاک و پی(ژئوتکنیک)
کتاب های ویژه
سایر
دانشگاهی (رفرنس)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - ارتعاش پی،  Vibration of Building Foundations