مدیریت ادعا، Claim Management

مدیریت ادعا، Claim Management

مدیریت ادعا، Claim Management

بسیاری از مدیران پروژه با تجربه، مبحث مدیریت دعاوی پروژه یا مدیریت ادعا را هم‌ارز و هم ارزش مبحث مدیریت پروژه می‌دانند. بعضی از این مدیران حتی فراتر رفته و مدیریت پروژه واقعی را همان مدیریت دعاوی می‌دانند. هرچند از نظر بسیاری مدیریت دعاوی یک مبحث حقوقی است، اما در این مقاله منظور از مدیریت دعاوی همان Claim Management در مبحث مدیریت پروژه است. مدیریت دعاوی پروژه هرچند در نهایت تبدیل به یک موضوع حقوقی می‌شود اما در اصل ریشه در برنامه پروژه دارد و یک موضوع مرتبط با مهندسی و مدیریت پروژه است.

فرآیند مدیریت دعاوی پروژه

گام‌های فرآیند مدیریت دعاوی به شرح زیر هستند:

  1. مقایسه برنامه اصلی و اولیه پروژه (Plan) با برنامه واقعی پروژه (Actual)
  2. ایجاد مسئله (Issue) در صورت وجود مغایرت بین Actual و Plan
  3. بررسی Issue‌های ایجاد شده در جلسه حل اختلاف با حضور طرفین
  4. در صورت توافق طرفین در مورد Issue، تبدیل آن به تغییر (Change) و اضافه نمودن آن به قرارداد به عنوان الحاقیه (Addendum)
  5. در صورت عدم توافق طرفین در مورد Issue، تبدیل آن به دعوی (Claim) و شروع فرآیند مدیریت دعاوی
  6. ترجمه Claim به هزینه با توجه به موارد زیر:
  • هزینه مستقیم ایجاد شده توسط Claim
  • هزینه تأخیر زمانی ایجاد شده توسط فعالیت مورد Claim
  • هزینه تأخیر زمانی کلی ایجاد شده در طول پروژه به واسطه موضوع Claim
  • هزینه ایجاد شده توسط فرآیند مدیریت Claim (منابع و زمان)

۷. ارسال پرونده Claim همراه با مکتوبات و مستندات کافی به دفتر حقوقی پروژه

منبع: ویکی پدیا

اخبار

محصول

قیمت: 68,000 تومان
68,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مدیریت ادعا، Claim Management