استرات، Strut

استرات، Strut

استرات، Strut

استرات یک قطعه مکانیکی است که برای مقاومت در برابر فشار طولی طراحی شده است. استرات یک نیرویی در مخالف جهت در طول خود تحمل می‌کند که باعث می‌شود دو قطعه جدا از هم، کارکردی مخالف گره داشته باشند. آنها معمولاً در معماری و مهندسی استفاده می‌شوند.

استرات متصل کننده‌ی قاب‌های سوله در جهت طولی است. این عضو نیروهای جهت طولی را بین قاب‌ها منتقل می‌کند. همچنین به عنوان تکیه‌گاه جانبی برای رفترها و ستون‌ها در نظر گرفته می‌شود.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - استرات، Strut