نرم افزار پارنو، Parno

 نرم افزار پارنو، Parno

نرم افزار پارنو، Parno

نرم‌افزار تهیه دفترچه محاسبات کامل سازه شامل فصل‌های:

 • تعاریف پروژه و آیین‌نامه‌ها
 • بارگذاری (مرده، زنده، زلزله)
 • کنترل‌های تحلیل و طراحی سازه از فایل خروجی ایتبس به همراه طراحی دستی تیر و ستون و آنالیزهای تقریبی پورتال و ثقلی

 امکانات نرم‌افزار

 • تعاریف کامل مشخصات سازه شامل: کاربری طبقات، سیستم سازه‌ای، موقعیت پروژه، شرایط محیطی، آیین‌نامه‌های مورد استفاده
 • تعریف انواع مصالح سازه‌ای و کنترل پارامترهای مقاومتی آنها با استفاده از خروجی فایل ایتبس
 • تعریف انواع سقف چند لایه، ترکیبی از لایه‌های سازه‌ای، کف‌سازی و نازک‌کاری و ترسیم جزئیات کامل لایه‌ها
 • گزارش بارگذاری ثقلی مرده و زنده پروژه بر اساس کاربری طبقات و تعاریف سقف‌ها
 • تعریف انواع دیوار داخلی و خارجی و ترسیم جزئیات کامل لایه‌ها
 • محاسبه ضرایب زلزله مطابق با ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ زلزله
 • کنترل بارگذاری‌های انجام شده مدل ایتبس بر اساس ضوابط آیین‌نامه
 • کنترل نامنظمی پلان شامل: نامنظمی‌های هندسی، پیچشی، دیافراگم، خارج از صفحه و سیستم‌های غیرموازی
 • کنترل نامنظمی در ارتفاع شامل: هندسی، جرمی، مقاومت جانبی، سختی جانبی، قطع سیستم باربر جانبی
 • کنترل رفتار سازه: تغییر مکان جانبی نسبی طبقات، شاخص پایداری، درز انقطاع، لنگر واژگونی و کشش پای ستون‌ها
 • کنترل پارامترهای زلزله شامل: محاسبه ضریب زلزله، ضرایب در حالت‌های بار، خروج از مرکزیت اتفاقی و محدودیت‌های مربوط به ساخت و سیستم سازه
 • کنترل ضوابط شکل پذیری و اجرایی سازه شامل: ضوابط شکل‌پذیری، درصد آرماتورها و ضوابط هندسی مقاطع
 • آنالیز پورتال و ثقلی قاب بر اساس مدل سه‌بعدی
 • طراحی دستی تیر بتنی به همراه دفترچه محاسبات
 • طراحی دستی ستون بتنی به همراه دفترچه محاسبات

منبع: رایان سازه

محصول

نرم‌افزار پارنو
قیمت: 0 تومان
0 تومان

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - نرم افزار پارنو، Parno