نرم افزار Swedge

نرم افزار Swedge

نرم افزار Swedge

نرم‌افزار Swedge یک برنامه المان محدود برای آنالیز پایداری گوه در شیب سنگی است. به عبارت دیگر Swedge یک ابزار تجزیه و تحلیل تعاملی، سریع و ساده برای استفاده برای ارزیابی هندسه و پایداری گوه‌های مسطح در شیب‌های سنگی است. 

گوه‌ها با استفاده از دو سطح منقطع متقاطع، سطح شیب و یک ترک کششی اختیاری تعریف می‌شوند. Swedge یک محیط گرافیکی یکپارچه برای ورود سریع و آسان داده و تجسم مدل سه‌بعدی ارائه می‌کند. Swedge مجموعه گسترده‌ای از گزینه‌های آنالیز شامل آنالیز قطعیت، آنالیز احتمالات، آنالیز ترکیب‌ها، آنالیز حساسیت و آنالیز تداوم را ارائه می‌دهد.

Swedge برای آنالیز قطعیت، ضریب اطمینان را برای یک گوه‌ی خاص محاسبه می‌کند. برای یک آنالیز احتمال، داده‌های ورودی آماری می‌توانند برای محاسبه‌ی عدم قطعیت در جهت‌گیری اتصال، مقاومت و پارامترهای دیگر وارد شوند و احتمال تخریب محاسبه شود. برای یک آنالیز ترکیب، هر تعداد از پلان‌های مشترک می‌توانند تعریف شوند و Swedge همه احتمال ترکیب‌های تقاطعات مشترک را که می‌توانند به شکل گوه باشند، محاسبه خواهد کرد.

پیچ‌های سنگی، شاتکریت‌ها یا سازه نگهبان می‌توانند برای افزایش ضریب ایمنی گوه اعمال شود. نیروهای ناپایدار کننده ناشی از فشار آب، بارهای لرزه‌ای یا نیروهای خارجی نیز می‌توانند به آسانی مدل شوند. گزینه‌های مقاومت برشی مشترک شامل مدل موهر-کلمب، مدل بارتن-بندیز یا مدل منحنی نیرو و زاویه‌ی موج مشترک، همگی می‌توانند تعریف شوند.

Swedge با ادغام با نرم‌افزار Dips ارتقا می‌یابد. یک فایل Dips کامل می‌تواند در Swedge وارد شود و با گزینه‌ی آنالیز تحلیلی، آنالیز را انجام دهد؛ یا مجموعه اطلاعات آماری مشترک (توزیع فیشر) را می‌توان برای آنالیز احتمالی وارد کرد.

کاربردهای Swedge:

 • معدن: معمولا برای آنالیز پایداری سکو در معادن گودال استفاده شده است. ویژگی‌ها عبارتند از: آنالیز احتمالاتی و طراحی پشتیبان.
 • پایداری شیب: شما می‌توانید ضریب اطمینان گوه یا احتمال تخریب را تعیین کنید. ویژگی‌ها عبارتند از: آنالیز احتمالاتی و طراحی پشتیبان.

ویژگی‌های Swedge:

 • آنالیز ترکیب
 • آنالیز قطعیت
 • وارد کردن اطلاعات از نرم‌افزار Dips
 • خصوصیات درز
 • بارگذاری
 • آنالیز پایداری
 • آنالیز احتمالاتی
 • آنالیز حساسیت
 • خواص شیب
 • حایل
 • ترک کششی
 • گزینه‌های مشاهده
 • اندازه‌ی گوه

منبع: rocscience

مترجم: محبوبه پوریوسفی

اخبار

محصول

مجموعه نرم افزار های تحلیل پروژه‌های ژئوتکنیک، تحلیل پایداری شیب،طراحی حفریات سطحی و زیرزمینی
قیمت: 0 تومان
0 تومان
کاتالوگ: 
نرم افزار
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سایر
سایر
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - نرم افزار Swedge