نرم افزار NERA یا Nonlinear Earthquake site Response Analyses

نرم افزار NERA یا Nonlinear Earthquake site Response Analyses

نرم افزار NERA یا Nonlinear Earthquake site Response Analyses

در طول زمین‌لرزه‌های گذشته، حرکت زمین روی ساختگاه خاک به طور کلی بیشتر از پراکندگی سنگ‌های مجاور بوده است. یکی از اولین برنامه‌های کامپیوتری برای شبیه‌سازی واکنش ساختگاه خاک، SHAKE بود. SHAKE فرض می‌کند که رفتار چرخه‌ای خاک می تواند با استفاده از یک مدل خطی معادل شبیه‌سازی شود.

NERA یک برنامه کامپیوتری برای آنالیز غیرخطی واکنش ساختگاه زمین‌لرزه ا‌ز رسوب‌گذاری‌ خاک لایه‌ای است.

در سال ۱۹۹۸، برنامه‌ی کامپیوتری EERA با شروع مفهوم پایه‌ای یکسانی مثل SHAKE توسعه یافت. EERA معادل تحلیل واکنش زلزله است. EERA مفاهیم شناخته شده‌ی پاسخ خطی معادل ساختگاه زمین‌لرزه را با استفاده از مزایای FORTRAN 90 و برنامه اکسل اجرا می‌کند.

 در سال ۲۰۰۱، اصول پیاده‌سازی استفاده شده برای EERA روی NERA که یک برنامه آنالیز غیرخطی پاسخ ساختگاه بر پایه‌ی مدل ماده توسعه یافته توسط ایوان (۱۹۶۷) و مروز (۱۹۶۷) بود، اجرا شد. NERA برای آنالیز غیرخطی پاسخ زلزله است و مزایای کامل فرترن ۹۰ و اکسل را در خود دارد.

منبع: researchgate

مترجم و تهیه‌کننده: محبوبه پوریوسفی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - نرم افزار NERA یا Nonlinear Earthquake site Response Analyses