دعوتنامه همایش حامیان مهندس حامی

14 مهر 1394 - 00:31
دعوتنامه همایش حامیان مهندس حامی

تشکل حامی از ابتدای سال 1394 با هدف تأثیرگذاری در انتخابات نظام مهندسی ساختمان برای انتخاب افراد شایسته و درخور نام و عظمت مهندسی کار خود را شروع کرد. این گروه با اعضای داوطلبی که سالهاست چالشهای موجود سازمان نظام مهندسی ساختمان را می شناسند و برای حل آن برنامه دارند بنیانگذاری شده و از هر نوع همراهی و همفکری اعضای جدید استقبال می کند.

نام حامی برگرفته از اسم بزرگ مهندس حامی پدر مهندسی عمران ایران است که همگان بر وطن دوستی و تلاش حرفه ای این معلم بزرگ صحه می گذارند. بر آن متعهدیم که این گروه پاسدار نام مهندس حامی، شرافت حرفه مهندسی و مهندسانی که حامی استقرار نظام سلامت و شایستگی در نظام مهندسی ساختمان هستند باشد. در این راه تنها به انتخابات نمی اندیشیم و فردای پس از انتخابات و مسئولیتهایی که بر دوش منتخبان گذاشته ایم را پیگیری و مطالبه خواهیم کرد. به امید اینکه منتخبانمان، حامی جمعیت بزرگ مهندسان فعال حرفه ساختمان باشند.

 

 

 

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

    هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

    صفحه اصلی دانشنامه