بروشور محصولات آموزشی 808 آپدیت ترم تابستان 98 منتشر شد

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

تقویم آموزشی

5 اسفند 1398
مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
5 اسفند 1398
انجمن علمی عمران دانشگاه قم
7 اسفند 1398
دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران
7 اسفند 1398
جهاد دانشگاهی استان کرمان
13 اسفند 1398
حضوری - آنلاین
13 اسفند 1398
جامعه مهندسان مشاور ایران
19 اسفند 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
27 فروردين 1399
موسسه آموزش عالی وحدت
1 ارديبهشت 1399
انجمن ژئوتکنیک ایران
3 ارديبهشت 1399
دبیرخانه دائمی کنفرانس
15 ارديبهشت 1399
موسسه 808
15 ارديبهشت 1399
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
31 ارديبهشت 1399
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
11 خرداد 1399
موسسه آموزش عالی میزان
20 خرداد 1399
انجمن بتن ایران
18 آبان 1399
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران