سخنرانی علمی با موضوع تجربیاتی از اجرای رویه های بتنی در کشور

24 آبان 1397 - 11:32
سخنرانی علمی با موضوع تجربیاتی از اجرای رویه های بتنی در کشور

برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، انجمن بتن ایران

تاریخ برگزاری: 30 آبان 97

زمان برگزاری: 16:30 تا 19:00

سخنران: دکتر مهدی چینی

تلفن: 88230585

سایت رویداد

 

 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

  تقویم آموزشی

  12 خرداد 1399
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  18 خرداد 1399
  موسسه 808
  18 خرداد 1399
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  18 خرداد 1399
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  20 خرداد 1399
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  23 تير 1399
  موسسه 808
  20 مرداد 1399
  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
  31 مرداد 1399
  دبیرخانه دائمی کنگره
  1 آبان 1399
  مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
  18 آبان 1399
  کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
  10 بهمن 1399
  انجمن بتن ایران

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

  پکیج استثنایی 808