دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت های فناور صنعت راه و ساختمان ایران

27 مرداد 1397 - 17:48
دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت های فناور صنعت راه و ساختمان ایران

برگزار کننده: انجمن مهندسی راه وساختمان ایران

تاریخ برگزاری: 22 شهریور 97

محل برگزاری: تهران

محورها

عمران

 • مهندسي سازه
 • مهندسي ژئوتكنيك
 • مديريت ساخت و اجرا
 • آموزش و توسعه مهندسي عمرانش
 • مهندسي زلزله و بهسازي لرزه‌اي
 • نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
 • مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
 • مهندسي سد سازي و سازه هاي آبي
 • فناوري‌هاي نوين در مهندسي عمران
 • مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
 • ايمني، مديريت بحران و پدافند غيرعامل
 •  مهندسي منابع آب، سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

شهرسازی 

 • بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
 • شهرسازی نوین و توسعه پایدار
 • سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
 • ناپايداري شهر و عوامل موثر
 • شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
 • حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
 • شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
 • تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
 • توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
 • كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
 • الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
 • المان های شهری و محورهاي مرتبط
 • برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني
 • مشارکت در امور شهری
 • بهسازی و نوسازی شهری
 • ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
 • سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پايدار
 • بافت های تاریخی
 • جغرافیا ،برنامه ریزی ومدیریت شهری
 • بهسازی آثار تاریخی
 • جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
 • علوم جغرافیایی ومدیریت شهری
 • نوسازی شهری
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
 • بازسازی بافت تاریخی
 • جغرافیا وشهرسازی
 • برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • استانداردسازي، شهرسازي توسعه پايدار
 • استانداردسازي و برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
 • استانداردسازي، الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
 •  سایر ایده های نوین در زمینه شهرسازی و توسعه پایدار

معماری

 • مصالح و فن آوري هاي نوين در معماری
 • معماری و هویت شهری
 • معماری پایدار
 • معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
 • روشها و فناوریهای نو در در معماری
 • انرژی های نو در معماری
 • سبک شناسی معماری
 • معماری خیابانی
 • تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
 • گرافیک شهری
 • معماری ومحیط زیست
 • معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 • معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 • مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
 • معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 • معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 • نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
 • الگوهای معماری بومی
 • معماری منظر
 • بوم شناسی
 • زیبایی شناسی در معماری
 • شاخص های شهر پایدار
 • مرمت شهری
 • الگوهای ساخت و ساز پایدار
 • معماری بومی
 • سایر ایده های نوین در زمینه معماری و توسعه پایدار

مدیریت و برنامه ریزی شهری

 • فرهنگ شهر نشینی
 • شهروند و حقوق شهروندی
 • ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
 • تعامل در فضای شهری
 • روانشناسی محیطی
 • روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
 • شهر و حقوق شهروندی
 • طراحی وفضاهای شهری
 • مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
 • برنامه ریزی کالبدی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • مدیریت شهری
 • برنامه هاي توسعه شهري
 • مدیریت پروژه های شهری
 • مدیریت بحران
 • برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
 • مشارکت در امور شهری
 • گردشگری شهری
 • ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
 • بهسازی و نوسازی شهری
 • نماهای شهری
 • تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
 • كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • آمایش شهری
 • الگوهای توسعه شهری
 • زیرساختهای شهری
 • شریان های حیاتی شهری
 • ابزارهای توسعه شهری

محیط زیست شهری

 • محيط زيست و انواع آلودگي ها
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
 • برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
 • جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • فضای سبز و محیط زیست شهری
 • مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • مدیریت پسماند در شهرها
 • مدیریت حیات وحش شهری
 • مدیریت فضای سبز و محیط زیست شهری
 • ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
 • نانو ومحيط زيست
 • روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
 • فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
 • حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی
 • تغيير اقليم ومحيط زيست
 • مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
 • ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار

گردشگري و محيط زيست

 • نقش فناوری های نوین و انرژی های پاک در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان
 • پایش و کنترل مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بازگشت سرمایه 
 • استانداردهای کنترل مدیریت ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
 • دورنمای بلندمدت فناوری های انرژی در توسعه پایدار
 • ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست
 • معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
 •  ارزش ها، مبانی و مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
 •  مفهوم شهر ایرانی- اسلامی (شاخص ها و معیارها)
 •  نمودهای معماری و شهرسازی سنتی اسلامی در معماری شهرهای ایرانی
 •  جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر
 •   فرهنگ و هویت در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
 •   مصادیق و الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی در عصر امروز

توسعه پایدار و شهر اسلامی

 • مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
 • هویت اسلامی و نقش آن در توسعه پایدار شهری
 • جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرهای ایرانی- اسلامی
 • الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی- اسلامی
 • کاربرد فن آوری های نوین در توسعه شهرهای پایدار
 • گردشگری و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
 • محیط زیست و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
 •  دستیابی به الگوهای ساخت وساز پایدار با بکارگیری ساختمایه های بومی
 •  مدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایران
 •  مدیریت بحران و توسعه ی شهری در شهرهای ایران

مسکن ایرانی – اسلامی

 •  مبانی و مفاهیم مسکن در شهرسازی ایرانی- اسلامی
 •  مفهوم سکونت در فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی
 •  فرایند طراحی مسکن ایرانی- اسلامی
 •  ماهیت فرم و فضا در فرایند طراحی مسکن ایرانی- اسلامی
 •  شیوه زندگی و مسکن ایرانی- اسلامی
 •  تجلی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در مسکن و مجتمع های زیستی شهرهای ایران
 •  مفهوم قلمرو در مسکن ایرانی- اسلامی

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۲۲۸۵۲۷۰۷

ایمیل: info@iraniantec.ir

سایت رویداد

 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...