همایش دوام حفاظ های بتنی راه

25 مهر 1396 - 17:22
همایش دوام حفاظ های بتنی راه

برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تاریخ برگزاری: 30 آبان 96

ساعت برگزاری: 8 تا 17

محل برگزاری: سالن همایش دکتر پاکدامن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

محورها:

 • معرفی مشخصات حفاظ های بتنی مفصلی
 • مکانیسم تخریب بتن در  حفاط های بتنی
 • الزامات ساخت حفاظ های بتنی
 • الزامات دوام در حفاظ های بتنی
 • معرفی راهنمای مشخصات حفاظ های بتنی و دستور العمل کنترل کیفی

 تلفن: 88255942

ایمیل: info@bhrc.ac.ir

سایت رویداد

 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

  تقویم آموزشی

  11 خرداد 1399
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  11 خرداد 1399
  موسسه آموزش عالی میزان
  12 خرداد 1399
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  18 خرداد 1399
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  18 خرداد 1399
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  18 خرداد 1399
  موسسه 808
  20 خرداد 1399
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  23 تير 1399
  موسسه 808
  20 مرداد 1399
  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
  31 مرداد 1399
  دبیرخانه دائمی کنگره
  1 آبان 1399
  مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
  18 آبان 1399
  کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
  10 بهمن 1399
  انجمن بتن ایران

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

  پکیج استثنایی 808