کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – البرز

14 آذر 1395 - 09:35
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – البرز

کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران - البرز
 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز برگزار می‌کند:
کنگره استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در استان البرز
 
محورهای کنگره استانی:
 
• حوزه های فرهنگی-طبیعی، شهرها و روستاهای تاریخی:
بررسی سیر تحول جغرافیای سکونت برحسب دوره های تاریخی در حوزه فراگیر استان (پراکنش جمعیت، تراکم، حدود اسکان و …)
بررسی محیطهای تاریخی اجتماعی طبیعی حوزه فراگیر استان
اندیشه های معماران ایرانی در ادبیات معماری (اسناد، فرمانها، وقف نامهها، احکام، متون تاریخی و …)
شکل شناسی و الگوهای معماری و شهرسازی استان در دورههای مختلف
سیر تحول فضای شهری، روستایی و معماری استان در بستر فرهنگ و تاریخ
بررسی مراکز قدرت پایتخت ها و کانون های تمدنی واقع در حوزه فراگیر استان
زبان و بیان معماری و شهرسازی استان
حوزه نفوذ شهرهای تاریخی استان برحسب ویژگی های طبیعی و جغرافیایی
جغرافیای تاریخی ایران در سطح محلی (استان)
معماران ایرانی به روایت کتیبه های بناهای تاریخی استان
بررسی و جستجوی نقش بانیان، عاملان و معماران بومی استان در آفرینش سبکهای معماری ایرانی
تاریخ معماری و شهرسازی استان به روایت اسناد مکتوب و مصور (سفرنامه ها و …)
بررسی شهرهای تاریخی استان در ساختار شبکه راه های تاریخی ایران
تحلیل جغرافیای طبیعی حوزه فراگیر استان به عنوان بستر ظهور شهرها و روستاهای تاریخی آن
معرفی حوزه فرهنگی تاریخی فراگیر استان
بررسی تاریخی راه ها و نظام حمل و نقل، ارتباطات، بازارها و خطوط انتقال اطلاعات در شبکه شهری و روستایی حوزه فراگیر استان
سیر تحول و پویایی تاریخی شهرها روستاها و قلاع حوزه فراگیر استان در مقیاس فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی
حقوق، قوانین و دستورالعمل های مرتبط در شکل گیری شهرها
ابداعات و نوآوریهای تأثیرگذار بر معماری و شهرسازی در حوزه فراگیر استان
بازخوانی و تحلیل آموزش معماری و شهرسازی ایران از آموزش تجربی تا آموزش نوین
سازمان اجتماعی و دانش تاریخی مدیریت شهری
 
• منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی:
منظر وابسته به شهر و منظر زمین های رها شده( صنعتی، کشاورزی، معدن، محل دفن زباله ها و … )
پوشش گیاهی و کاربرد آن در تاریخ منظرسازی شهر
نقش باغ های تاریخی در منظر شهری
ساختارهای تاریخی و طبیعی در منظر شهری
مفاهیم، مبانی و گونه های منظر فرهنگی (منظر طراحی شده و خلق شده توسط بشر، منظر ارگانیک،منظر پیوندی)
 
• سازه در تاریخ معماری و شهرسازی:
ساختار پوششهای حفاظتی و تزئینی
دانش و فناوری ساخت
سیر تحول سازه های سنتی استان
شناخت مفاهیم، مبانی و تحلیل سازههای سنتی(عناصر اصلی و وابسته)
باستان شناسی، معماری و شهرسازی
باستان شناسی منظر فرهنگی
باستان شناسی بنا
باستان شناسی شهری
 
• میراث معماری و شهرسازی مدرن:
بازخوانی تاریخ شفاهی میراث معماری و شهرسازی مدرن استان
سیر تحول معماری مدرن و صنعتی در استان
شناسایی، تدوین معیارها و ارزشگذاری بناها و مجموعه های شهری مدرن استان
 
• میراث آب و کشاورزی:
نقش تمدنی میراث کشاورزی و آب در شکلگیری شهرها و روستاهای استان
الگوهای بومی معماری، علوم و فنون میراث کشاورزی و آب
نقش اقتصاد زیستی در شکلگیری میراث کشاورزی استان
سازه های مرتبط با انرژی های پایدار ( سازه های آبی و بادی)
 
• میراث فرهنگی ناملموس:
زبان و فرهنگ عامه به عنوان ابزارهایی برای پاسداری از میراث معماری و شهرسازی و ساماندهی
بررسی نقش متقابل فرهنگ عامه و میراث زبانی از یکسو و دانش سنتی معماری و شهرسازی از سوی
شناسایی، توصیف و تحلیل مبانی آئینی و اعتقادی دانش سنتی معماری ایران، به عنوان ظرفیتی برای
تشریح فنون و مهارت های استادکاران و معماران سنتی، به عنوان یک میراث فرهنگی ناملموس
معرفی تجارب موفق موسسات دولتی، تشکل ها، اجتماعات و گروه ها در پاسداری از دانش سنتی
بررسی راهکارهای ترغیب مشارکت مردمی در حفاظت و نگهداشت ابنیه و شهرهای تاریخی
 
• راه های فرهنگی و عناصر وابسته:
ایل راه ها و بازشناسی عناصر و معماری وابسته
راه های تجاری
راه های زیارتی
 
تاریخ های مهم:
مهلت ارسال مقالات: ۱۰ دی ماه ۱۳۹۵
تاریخ برگزاری کنگره: ۶ و ۷ بهمن ماه ۱۳۹۵
محل برگزاری: کرج، سالن اجتماعات میلاد شهرداری
 
دبیرخانه:
کرج، بلوار شهید چمران، نرسیده به میدان امام حسین (ع)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز، کدپستی: ۳۱۵۸۷۶۵۶۱۳
تلفکس: ۳۲۸۲۹۱۲۱-۰۲۶

سایت مرتبط: alborz.chaui.ir

 

لینک اصلی خبر

 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

  تقویم آموزشی

  18 خرداد 1399
  موسسه 808
  18 خرداد 1399
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  18 خرداد 1399
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  20 خرداد 1399
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  31 خرداد 1399
  انجمن مهندسی زلزله ایران
  23 تير 1399
  موسسه 808
  20 مرداد 1399
  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
  31 مرداد 1399
  دبیرخانه دائمی کنگره
  1 آبان 1399
  مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
  18 آبان 1399
  کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
  10 بهمن 1399
  انجمن بتن ایران

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

  پکیج استثنایی 808