همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس

4 آذر 1395 - 13:46
همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس
برگزارکننده: باغ موزه دفاع مقدس
 
اهداف همایش:
– تبیین مبانی طراحی و چارچوب طرح معماری موزه های دفاع مقدس مبتنی بر تاثیرگذاری سازنده آموزه­های دفاع مقدس بر مخاطبین
– تبیین مبانی هنری اثرگذار بر کالبد موزه دفاع مقدس
– ارایه راهکارهای خلق مکان­های الهام بخش فرهنگ دفاع مقدس برای طراحان و هنرمندان
– شناسایی، گردآوری و تدوین و ترویج مبانی و مفاهیم علمی تولید شده در طراحی موزه های دفاع مقدس
– کمک به تولید علم و دانش بومی و خلق هنر حماسی اسلامی در ترویج آموزه های جنگ تحمیلی از طریق موزه های دفاع مقدس
 
محورهای همایش:
 
الف) معماری و شهرسازی:
.۱ جایگاه آمایشی و مکان یابی موزه های دفاع مقدس
.۲ هم هویتی الگوهای اسلامی ایرانی در معماری و شهرسازی موزه های دفاع مقدس –
.۳ سازگاری معماری موزه های دفاع مقدس با شرایط محیطی و بافت شهری پیرامونی
.۴ مطالعه تطبیقی و آسیب شناسی معماری موزه های جنگ و دفاع مقدس
.۵ تبدیل آموزه ها، ارزشها و نمادهای ایثار و مقاومت به عناصر، سازه ها و یادمانهای مرتبط با دفاع مقدس
.۶ راهکارهای خلق مکان های جذاب، اثرگذار و ماندگار موزه های دفاع مقدس
.۷ مبانی معماری و شهرسازی برجسته سازی سرمایه های نمادین دفاع مقدس
.۸ مبانی کالبدی فضایی و منظر طراحی موزه های دفاع مقدس –
.۹ تبیین عرصه بندی فضایی و برنامه های فیزیکی معماری موزه دفاع مقدس
.۱۱ پدافند غیر عامل و معماری و شهرسازی موزه های دفاع مقدس
.۱۱ سناریوسازی و الگوهای مناسب در طراحی موزه های دفاع مقدس
 
ب) فرهنگ، اجتماع و مفاهیم مرتبط:
.۱ تبیین مفهومی و نشانه شناسی آموزه ها، ارزشها و نمادهای دفاع مقدس در طراحی موزه های دفاع مقدس
.۲ تبیین مفاهیم بنیادین عاشورا و مهدویت تجلی یافته در دفاع مقدس و الهام بخش در معماری و شهرسازی موزه های
دفاع مقدس
.۳ تبیین مفهومی سرمایه های نمادین دفاع مقدس و خلق و برجسته سازی آن در موزه های دفاع مقدس
.۴ نقش و رسالت معماران، شهرسازان و هنرمندان در حوزه موزه های دفاع مقدس
.۵ انعکاس ایثار و مقاومت؛ شهادت طلبی و پایداری؛ و مظلومیت و اقتدار ملت ایران در موزه های دفاع مقدس
.۶ نگاه فرآیندی به دفاع مقدس و طراحی موزه های دفاع مقدس
.۷ الگوهای ارتقای پیام و اثرگذاری کالبد، عناصر و سازههای موزه های دفاع مقدس
.۸ مخاطب شناسی مبتنی بر نیازهای جامعه در طراحی موزه های دفاع مقدس و سلامت فکری و فرهنگی جامعه
.۹ موزه های دفاع مقدس و فضای مجازی
.۱۱ آینده پژوهی در تبیین هویت موزه های دفاع مقدس
.۱۱ مفهوم شناسی حماسه های دفاع مقدس ملت ایران و بازنمایی آن در طراحی موزه های دفاع مقدس
 
ج) هنر:
.۱ مطالعات تطبیقی تنوع هنرهای بکار گرفته شده در خلق موزه های جنگ و دفاع مقدس
.۲ آفرینش هنر متعهد اسلامی ایرانی در تولید محتوای موزه های دفاع مقدس –
.۳ مبانی هنری خلق و برجسته سازی سرمایه های نمادین دفاع مقدس
.۴ آموزه ها و ارزش های ایثار و مقاومت در هنرهای تجسمی موثر در طراحی موزه های دفاع مقدس
.۵ حماسه های دفاع مقدس ملت ایران و بازنمایی آن در طراحی موزه های دفاع مقدس
.۶ نقش آفرینی اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و صنفی در دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه های دفاع مقدس
.۷ جایگاه و نقش موسیقی در طراحی موزه های دفاع مقدس
.۸ جایگاه و نقش شعر در طراحی موزه های دفاع مقدس
.۹ جایگاه و نقش هنر هفتم و رسانه در طراحی موزه های دفاع مقدس
.۱۱ جایگاه و نقش بیانگری های هنر جدید در طراحی موزه های دفاع مقدس
 
تاریخ های مهم:
زمان دریافت چکیده و اصل مقالات: ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
ارزیابی مقالات: تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
زمان برگزاری: یکشنبه ۸ اسفند ماه ۹۵
 
دبیرخانه:
میدان ونک – بزرگراه شهید حقانی – انتهای خیابان سرو – روبروی پارک طالقانی باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت
تلفن: ۸۴۱۵۸۳۱۳       –   فکس: ۸۸۶۵۷۰۱۶
ایمیل: memari@iranhdm.ir
سایت مرتبط: www.conf.iranhdm.ir

 

لینک اصلی خبر

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

    هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

    صفحه اصلی دانشنامه