فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک)

31 مرداد 1395 - 13:08
فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک)

 

فیدیک  که برگرفته از حروف اول "فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور" به زبان فرانسوی است، در سال ۱۹۱۳ با مشارکت فرانسه و سویس و بلژیک تأسیس شد. در حال حاضر ۷۵ انجمن ملی کشورهای مختلف بخش خصوصی در فیدیک عضویت دارند که به عنوان یک نهاد حرفه ای غیردولتی و غیرانتفاعی ( NGO ) معرف صنعت مهندسی مشاور در سطح جهانی است و در راستای رسالت حرفه ای خود از منافع شرکت هایی که خدمات دانش محوری در زمینه سازندگی و محیط زیست ارائه می کنند، پشتیبانی می کند.

از هر کشور فقط یک انجمن می تواند، به عضویت فیدیک درآید. شرکت هایی که در این انجمن های ملی عضویت دارند، به عنوان اعضای فیدیک تلقی شده و می توانند از مزایای آن از جمله قراردادن لگوی فیدیک در سربرگ های شرکت خود استفاده کنند.

فیدیک به وسیله هیأت مدیره ۹ نفره که همه ساله در مجمع عمومی سازمان های ملی مهندسان مشاور انتخاب می شوند، اداره می شود و رئیس هیأت مدیره آن به مدت ۲ سال انتخاب می شود.

عمده فعالیت های فیدیک را موضوعات فرهنگی، آموزشی ( خدمات مدیریت شرکت های مهندسی)، تهیه قراردادها، آئین نامه های مربوط به خدمات مهندسی و همچنین توجه به مسائل و مسؤولیت اجتماعی نظیر شرافت حرفه ای، حفاظت از محیط زیست، مصرف بهینه انرژی و ... که منتج به طراحی و توسعه پایدار می گردد، تشکیل می دهد.

فیدیک همچنین طی سال های اخیر جهت آموزش جوانان اعضای فیدیک و آشنایی آنان با مسؤولیت های اجتماعی جهانی شدن توسعه پایدار و هماهنگی و ارتقای سطح اطلاعات و ارتباطات فنی و حرفه ای، فعالیت های قابل توجهی را در سطح جهانی برنامه ریزی می کند.

در ایران نیز، جامعه مهندسان مشاور ایران، شاخه جوانان مدیریت حرفه ای، خدمات مهندسی را تشکیل داده است که با برقراری ارتباط با این برنامه های فیدیک، آموزش های حرفه ای را در این زمینه تشویق می کند.

انجمن مهندسین مشاور، یکی از دو ارگان پایه گذار جامعه مهندسان مشاور ایران، اولین انجمن حرفه ای از ایران بود که در سال ۱۳۵۲ به عضویت فیدیک درآمد. به دنبال این عضویت و در سال ۱۳۵۴ برای نخستین بار مجمع عمومی فیدیک در یک کشور غیراروپایی و در ایران برگزار شد. در سال ۱۳۷۴ با توجه به اینکه فعالیت های انجمن های مهندسین مشاور در جامعه متمرکز شده بود، جامعه مهندسان مشاور ایران جانشین این انجمن شد و رسماً تنها نماینده فیدیک در ایران شد.

دکتر تورج امیرسلیمانی که در آن زمان ریاست شورای مدیریت جامعه را به عهده داشت، در همان سال به عضویت هیأت مدیره فیدیک هم درآمد و به مدت ۴ سال در این سمت خدمت نمود.

در جامعه کمیته ای تحت عنوان « کمیته فیدیک » امور مربوط به این نهاد و نیز ارتباط با آن را عهده دار است. دبیر این کمیته دکتر محمدمهدی بهنیا است.

وبسایت رسمی: http://fidic.org/

.

 

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

    هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

    صفحه اصلی دانشنامه