آزمون های دوره ای ورود به حرفه محاسبات (بخش اول)

سوالات:20
تلاش های مجاز:1
در دسترس:همیشه
درصد قبولی:50 %
محدوده زمانی:1:10:00
بازگشت به عقب:مجاز
این آزمون تنها یک بار میتواند انجام شود. و کاربران مهمان فقط آزمون هایی را میتوانند انجام دهند که محدود نباشد. برای انجام این آزمون در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

    زمان شروع آزمون آنلاین                     01/11/1394

    زمان برگزاری کلاس رفع اشکال               03/11/1394  ساعت  14 الی 17 

 

سازه های فولادی

مقدمات حالت حدی+ اعضای فشاری

6 سوال

بارگذاری+آیین نامه 2800+تحلیل سازه ها

کلیات+بارمرده+بارزنده+بار خاکو فشار هیدرواستاتیکی

6 سوال

مباحث 8 و 11

-

-

سازه های بتنی

اصول تحلیل و طراحی-اعضای خمشی

5 سوال

پی سازی

مکانیک خاک+فصل 1 مبحث7

3 سوال