آزمون دوره ای ورود به حرفه محاسبات (بخش سوم)

سوالات:20
تلاش های مجاز:1
در دسترس:همیشه
درصد قبولی:50 %
محدوده زمانی:1:10:00
بازگشت به عقب:مجاز
این آزمون تنها یک بار میتواند انجام شود. و کاربران مهمان فقط آزمون هایی را میتوانند انجام دهند که محدود نباشد. برای انجام این آزمون در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
  • الف-3-آزمون 3 محاسبات (دوره ای):
  •     زمان شروع آزمون آنلاین                 08/11/1394               
  •     زمان برگزاری کلاس رفع اشکال             09/11/1394 ساعت 14الی 17  

لینک کلاس رفع اشکال آنلاین

سازه های فولادی

اتصالات جوشی

بارگذاری+آیین نامه 2800+تحلیل سازه ها

بار باد

مباحث 8 و 11

-

سازه های بتنی

مهار و وصله-دال و دیوار-تغییرشکل و ترک‌خوردگی

پی سازی

گودبرداری و سازه های نگهبان

(فصل 3 مبحث هفتم+فصل 5 مبحث هفتم)