آزمون دوره ای ورود به حرفه محاسبات (بخش دوم)

سوالات:20
تلاش های مجاز:1
در دسترس:همیشه
درصد قبولی:50 %
محدوده زمانی:1:10:00
بازگشت به عقب:مجاز
این آزمون تنها یک بار میتواند انجام شود. و کاربران مهمان فقط آزمون هایی را میتوانند انجام دهند که محدود نباشد. برای انجام این آزمون در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

الف - 2 - آزمون 2 محاسبات (دوره ای):

  •     زمان شروع آزمون آنلاین      05/11/1394
  • زمان برگزاری کلاس رفع اشکال  06/11/1394 ساعت  14الی 17                       لینک جلسه رفع اشکال رایگان سه شنبه 6 بهمن ساعت 14-17

سازه های فولادی

اعضای کششی

بارگذاری+آیین نامه 2800+تحلیل سازه ها

بار برف

مباحث 8 و 11

-

سازه های بتنی

برش و پیچش-اعضای فشاری

پی سازی

شناسایی ژئوتکنیکی زمین(فصل 2 مبحث7)