سازمانا

سازمانا

تعداد دنبال کننده: 2

سازمانا یک سایت تخصصی برای مهندسان و کارفرمایان است که در بستر آن بتوان نیازهای مرتبط با امور مهندسی و کاری خود بویژه در رشته ساختمان را مرتفع کنند. این سایت با هدف ایجاد رابطه مناسب کاری بین شرکت‌ها، کارفرمایان و مهندسان در زمینه امور نظام مهندسی و امور شغلی ایجاد گردیده است. سازمانا دارای ماژولهای مختلفی همانند ماژول ارائه خدمات مشاوره مجری، ماژول ارائه خدمات مشاوره پروانه اشتغال، ماژول ارائه خدمات مشاوره برگه سبز طراحی ساختمان، ... است که هرکدام برای مرتفع ساختن قسمتی از نیازهای کسانی که به نحوی در امور ساخت و ساز هستند طراحی شده است. استفاده از سازمانا ساده بود و کاربران می‌توانند با صرف حداقل زمان به خواسته خود برسند.

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما