مهندسين مشاور ژيكان طرح و توسعه

مهندسين مشاور ژيكان طرح و توسعه

تعداد دنبال کننده: 3

مهندسين مشاور ژيكان طرح و توسعه

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

صالح خاتمی

موسس و مدیر عامل شرکت ژیکان طرح و توسعه

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.