مهندسين مشاور ژيكان طرح و توسعه

مهندسين مشاور ژيكان طرح و توسعه

تعداد دنبال کننده: 4

مهندسين مشاور ژيكان طرح و توسعه

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

صالح خاتمی

موسس و مدیر عامل شرکت ژیکان طرح و توسعه

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما