یکتا خاک

یکتا خاک

تعداد دنبال کننده: 2

شرکت مهندسین مشاور زتنوتکنیک و فعال در زمینه تست خاک و تست بتن تست جوش در کل سطح استان تهران

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.