جهش ایده غرب

جهش ایده غرب

تعداد دنبال کننده: 2

طراحی سازه های بتنی و فلزی و مشاوره در زمینه ساخت

  • نام سازمان/شرکت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

حمید کریمی

مهندس و مدرس رشته عمران

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما