جهش ایده غرب

جهش ایده غرب

تعداد دنبال کننده: 2

طراحی سازه های بتنی و فلزی و مشاوره در زمینه ساخت

  • نام سازمان/شرکت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

حمید کریمی

مهندس و مدرس رشته عمران

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.