شرکت مهندسی بناسازان افضل غرب

شرکت مهندسی بناسازان افضل غرب

تعداد دنبال کننده: 1

مجری کلیه پروژه های عمرانی

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

یونس جاوند

مدیر عامل شرکت بناسازان افضل غرب

ارسال پیام

یـونـس جـاوید

مدیر عامل شرکت بناسازان افضل غرب

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما