افق توسعه سرخ جنوب

افق توسعه سرخ جنوب

تعداد دنبال کننده: 1

تصدي به انجام خدمات مربوطه به ايرانگردي و جهانگردي از قبيل تنظيم مسافرت گروهي و گشتهاي داخلي و خارجي و به طور كلي هرگونه فعاليت و خدمات ايرانگردي و جهانگردي وطرحهاي گردشگري حمل و نقل هوايي كارگزاري ترابري دريايي انواع تخليه و بارگيري و بازرسي كشتي و كالا كشتي ها ارائه خدمات حمل و نقل جاده اي كالا و مسافر بين شهري يا خارج از كشور بين المللي ارائه خدمات پيشخوان دولت الكترونيك از قبيل ايجاد و بهره برداري و انجام كليه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي (ترانزيت كالا)حمل كالا به روش هاي زميني و ريلي و هوايي و دريايي يا تركيبي از آنها و جابجايي كالا از كشوري به كشور ديگر حمل و نقل ريلي بار و مسافر از قبيل حمل و نقل داخلي و خارجي ريلي فعاليت بازار يابي غير هرمي و غير شبكه اي موضوعات مربوط به تجارت الكترونيك ارائه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فناوري بين طرفين تصدي به فعاليت خدماتي و نظافتي تاسيس سردخانه و مجتمع كشاورزي و يا مجتمع پرورش حيوانات و ماهيان انجام عمليات اجرايي قراردادهاي بين اشخاص ايراني و شرکت خارجي منعقد مي گردد انجام خدمات حمل و نقل درون شهري مسافر و كالا ومرسولات و پيك موتوري

 • نام سازمان/شرکت:
 • موقعیت:
 • آدرس:
 • شماره تماس:
 • اندازه:
 • صاحب پروفایل:
 • افق توسعه سرخ جنوب
 • گناوه
 • بندر گناوه خیابان امام خمینی
 • 0773140550
 • کمتر از ۱۰ نفر
 • بهروزی

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

بهروزی

مهندس عمران

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما