دفتر فنی مهندسی سیویلما

دفتر فنی مهندسی سیویلما

تعداد دنبال کننده: 2

سایت civilma.ir از زمان تاسیس تاکنون به ارائه دانش فنی و مهندسی جهت استفاده مهندسین و دانشجویان مهندسی اقدام نموده است و همچنین با اتکا به سابقه بیش از 20 سال در انجام فعالیت های عمرانی به ارائه خدمات فنی و مهندسی شامل کلیه خدمات مدیریت ساخت و پروژه، کنترل پروژه، کنترل کیفیت و امور فنی و مهندسی با شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور همکاری نموده است.

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

مریم احمدی

سرپرست دفتر فنی مهندسی

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما