مثبت بی نهایت

مثبت بی نهایت

تعداد دنبال کننده: 2

طراحی معماری و بازسازی و ساخت به صورت مدیریت پروژه -محاسابات سازه های متعترف و خاص ارائه و تهیه اسنداد معماری(مدل سازی -رندرینگ-انیمیشن -دیاگرام)

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما