مقاله تحلیلی : چرا پروژه ها شکست می خورند؟چگونه تئوري احتمالی می تواند بینش جدیدي فراهم کند ؟

مقاله تحلیلی : چرا پروژه ها شکست می خورند؟چگونه تئوري احتمالی می تواند بینش جدیدي فراهم کند ؟

هنگامی که پروژه هاي بزرگ شکست می خورند، بررسی و پژوهش اغلب روی دلایل مهندسی و تکنیکی تمرکز می کنند. به طوری که در مورد مدارپیمای اقلیم مریخ ناساMCO نیز همانطور بود. با وجود اینکه در بسیاری موارد ریشه و بنیان بروز شکست دلایل تکنیکی نبوده، بلکه دلایل مدیریتی می باشد. هدف از این مقاله توسعه و ایجاد درك ما از شکست پروژه ناشی از عوامل مدیریتی بوسیله بهره برداري و استفاده از قابلیت هاي مختلف تئوري احتمالی ( اقتضایی ) براي یک بررسی مجدد در عدم موفقیت پروژه ها و شاید به صورت خیلی مهم تر جلوگیري بالقوه از شکستهاي آتی می باشد.
در حال حاضر تئوري احتمالی مدیریت پروژه فرصتی مناسب جهت بررسی تصور کلی متناسب سازي بین مشخصات پروژه و مدیریت پروژه و ارائه بینش عمیق تر روي چرایی شکست پروژه ها فراهم و تهیه مینماید.
پس از ترسیم مطالعات احتمالی موجود ما از سه قالب متمایز جهت تجزیه و تحلیل پروژهMCO استفاده کردیم. این قالب و چهارچوب ها شامل دسته بندي هندرسون و کلارك از تغییرات و نوآوري ، قالب لوزيNTCPشندر و دویر و استراتژي پیچ ، لوچ و دي مایر براي مدیریت موارد عدم قطعیت می باشد .
به طوري که هر قالب یک چشم انداز و جنبه فکري متفاوت را تهیه و فراهم می نماید که در جمع آنها ثابت میکنند که در طرحMCOتصمیمات گرفته شده بوسیله مدیران ، دقت بسیار زیاد و محدودیت هاي تحمیلی روي پروژه به خاطر خط مشی" بهتر ، سریعتر ، ارزانتر" طرح را به ناچار به شکست هدایت می کند.
این مقاله که تئوري احتمالی مدیریت پروژه را نشان می دهد ، میتواند حقیقتا بینش جدیدي براي درك عمیق تر از شکست پروژه فراهم نماید .
علاوه بر این، دلایلی را براي درك غنی تر ازتجزیه و تحلیل ویژگی هاي منحصر به فرد پروژه مثل ریسک و موراد عدم قظعیت و همچنین جهت هاي اضافی پژوهش طرح و پیشنهاد می کند.

 

دریافت مقاله : 

project_failuree.pdf

منبع:4._why_projects_fail_contingency_theory_provide_new_insights.pdf

ترجمه شده توسط تیم خبری 808 

اگر دوست دارید به تیم خبری 808 بپیوندید، با ما تماس بگیرید

 

 

فایل
درباره نویسنده
عکس‌های parvaneh shahsavand

پروانه شاهسوند

ارسال مقاله " بررسی وطبقه بندی علل ایجاد تاخیرات در پروژه های عمرانی و مقایسه تطبیقی تکنیک های آنالیز تاخیرات با پروتکلSCL"،با همکاری دکتر مجیدپرچمی جلال، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه،تهران ارسال مقاله "تحلیل کمی ریسک و بکارگیری مهندسی ارزش جهت افزایش کارایی مدیریت پروژه(مطالعه موردی:پارکینگ طبقاتی-تجاری ستارخان"،با همکاری دکتر حسین نقاش طوسی، کنفرانس بین المللی مدیریت ارزش و هزینه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ارسال مقاله طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه جهت انتخاب تامین کننده مناسب"،با همکاری دکتر حسین نقاش طوسی، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ایران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران "تاثیر نانو فناوری و نقش نانو ذرات در تغییر رویکرد بتن معمولی به بتن های ویژه و خاص"، نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن ،دانشکده علاء الدوله سمنانی، گرمسار "بررسی تاثیر داده ها و سیستم های پشتیبان تصمیم بر مدیریت بحران ناشی از گودبرداری غیر اصولی در پروژه های عمرانی"کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران،معماری و مدیریت شهری، مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما،تهران
  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .